60040 FL 40W G9 230V галоген.лампа OSRAM

0000023496