80022-30 DRAGONSTAR white 12V 2,8W GU5,3 лампа OSRAM

0000025147