Зажим натяжн, ЗН 4х(16х25), д/крепл.4-х жил СИП, Sicamе

0000023804